Driestroom

Logo Driestroom Klein

 Dichtbij is een participatieproject van Driestroom. Driestroom geeft zorg en steun aan mensen met en zonder handicap.  Met Dichtbij laat Driestroom concreet zien hoe je als samenleving ook zorg draagt voor elkaar.

Waarom Dichtbij? De drie redenen van Driestroom:

1. We willen graag laten zien dat het kan, de inclusieve samenleving. Met Dichtbij wilen wij de inclusieve samenleving en de ethiek erachter benadrukken. Deze inclusiviteit is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend!

2.Onze doelstelling is ook om een werkplek te bieden waar mensen het naar hun zin hebben en volwaardig meedraaien in de maatschappij. We werken met Arnhemmers aan het op de kaart zetten van lokale producten. Bij Dichtbij krijgen mensen de mogelijkheid om te werken en leren!

3. Dichtbij levert simpelweg ook werk op. We leiden mensen op die vanuit de bijstand een participatietraject doorlopen en na een tijdje doorstromen naar regulier werk. Ook dat is Driestroom! 

Meer weten over Driestroom? Kijk op www.driestroom.nl.